ANONIMISEREN MET BIQE

Door de nieuwe AVG-wet , is het voor instellingen en bedrijven noodzakelijk om documenten te anonimiseren. In uw documenten mogen geen gegevens zichtbaar of vindbaar zijn die naar een individu herleid kunnen worden. Wanneer deze documenten gepubliceerd worden, dienen de persoonsgegevens onleesbaar en onherkenbaar te zijn. BIQE levert krachtige software waarmee u eenvoudig persoonsgegevens anonimiseert en geheel voldoet aan de regels van de AVG (GDPR). U kunt BIQE inschakelen om het anonimiseringsproces voor u uit te voeren. Op deze pagina leest u hoe onze professionals te werk gaan en u volledig ontzorgen.

Biqe Network Anonymization Service – BNAS

Met de speciale anonimiseersoftware van BIQE bent u er zeker van dat uw documenten volgens de huidige wetgeving worden geanonimiseerd. In de twee schematische overzichten ziet u hoe dit proces bij BIQE in zijn werk gaat. Het proces bestaat grofweg uit 7 stappen.

BIQE's anonimiseerproces

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

 1. De images (gescande documenten) worden geïmporteerd.
 2. Projectmanagement vult de instellingen voor het traject in, zoals het export-format en de gewenste OCR-uitkomst.
 3. Van de Coördinatieserver gaan de images naar de Processing services voor de verbetering ervan.
 4. De images gaan terug naar de Coördinatieserver en door naar de Recognition servers: hier worden de images ge-OCR’d.
 5. Een ‘opgeschoonde’ lijst van ge-ocr’de woorden wordt in BNAS geplakt, waarna de herkende woorden in uw documenten automatisch worden geanonimiseerd.
 6. De images worden vervolgens via de Coördinatieserver naar de QualityControl (QC) gestuurd. Hier worden de images een-op-een gecontroleerd en geanonimiseerd. Ondanks onze autodidactische en zichzelf verbeterende software, blijft controle op zulke gevoelige gegevens noodzakelijk.
 7. Tenslotte gaan de images weer terug naar de Coördinatieserver en worden ze door de Exporting service geëxporteerd naar de juiste folders.

Wilt u privacygevoelige informatie in documenten laten anonimiseren door BIQE of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met onze specialisten, wij helpen u graag verder.

Teksten in documenten anonimiseren

Uw ingescande documenten bevatten tekst. Deze dient deels geanonimiseerd te worden, terwijl u de rest van de tekst het liefst doorzoekbaar maakt. Dit maakt het gemakkelijk om later bepaalde documenten terug te vinden. Onze OCR software optimaliseert het gedigitaliseerde document, waarna deze de tekens in het document kan ‘lezen’. De woorden die onleesbaar gemaakt moeten worden, voeren wij handmatig in. Het systeem voorziet deze vervolgens automatisch van een zwarte balk die 50% transparant is. Zo kunnen de geanonimiseerde gegevens nog gecontroleerd worden. Door op de balk te klikken, wordt deze 100% zwart. Omdat dit proces onomkeerbaar is, zijn de gegevens vanaf dat moment geanonimiseerd.

Het resultaat van onze BIQE software is een ingescand document dat volledig is geoptimaliseerd. De privacygevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en zijn niet meer uit te lezen. De rest van de tekst wordt doorzoekbaar gemaakt, zodat u documenten gemakkelijk terug kunt vinden in uw systeem.

BIQE software voor het anonimiseren van documenten

 • Volledig geautomatiseerde software
 • Persoonsgegevens anonimiseren volgens de AVG
 • Niet-geanonimiseerde tekst blijft doorzoekbaar
 • 100% zwart maken van gegevens is onomkeerbaar
 • Controle op uw documenten door BIQE correctienetwerk

Voor wie is het anonimiseren van documenten bedoeld?

In principe kunnen zowel particulieren als zakelijke klanten hun documenten laten anonimiseren bij BIQE. Het merendeel van onze klanten bestaat echter uit overheidsinstanties, zoals gemeentes, provincies, waterschappen en rijksoverheden. Ook publiekrechtelijke organisaties en instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van een van de eerder genoemde organisaties, zijn verplicht om privacygevoelige informatie in documenten te (laten) anonimiseren.

Omdat het bij zulke organisaties vrijwel onmogelijk is om alle documenten met de hand te anonimiseren – het gaat in de meeste gevallen om grote hoeveelheden data – biedt de software van BIQE de oplossing. Hiermee kunnen we 90% van het proces geautomatiseerd laten verlopen. De 10% die overblijft, wordt handmatig verwerkt bij het bedrijf Drechtwerk. Dit noemen wij ons correctienetwerk. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op deze manier hun steentje bijdragen aan de samenleving. De mensen die ingezet worden voor het anonimiseringsproces hebben een hoog niveau en zijn zeer accuraat.

Download meer informatie

Meer weten over onze BIQE Network Anonymizing Service? Klik op de afbeelding om onze PowerPoint-presentatie te bekijken. Hierin vindt u meer informatie en ziet u de mogelijkheden van de software.

BIQE Network Anonymizing Servci

BIQE anonimiseert al uw documenten snel, nauwkeurig en veilig

De letter ‘B’ in BIQE staat voor batch. We zijn met onze software en pc’s namelijk in staat om vele documenten tegelijk te digitaliseren en te anonimiseren. Uw documenten bewerken we op een centrale, goed beveiligde plek. Op deze locatie staan 24 pc’s die aangesloten zijn op 3 servers. De pc’s zijn voorzien van zeer krachtige processoren en kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor extra reken- en verwerkingskracht. Zo is BIQE in staat om in enkele weken tijd miljoenen pagina’s te anonimiseren en te laten voldoen aan de eisen van de AVG.

Digitaal anonimiseren en informatie verstrekken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Bij een ingediend WOB-verzoek zal het digitaal verstrekken van geopenbaarde digitale informatie niet tot problemen leiden als de informatie niet geanonimiseerd hoeft te worden. Een document dat echter digitaal geanonimiseerd en verstrekt wordt, bevat soms nog informatie die het voor derden mogelijk maakt om de onderliggende informatie inzichtelijk te maken. Het mag daarom duidelijk zijn dat het bij digitaal anonimiseren van groot belang is om gespecialiseerde software, zoals BIQE, te gebruiken.

ANONIMISEREN? VRAAG HET ONS!

Wilt u uw documenten met privacygevoelige informatie laten anonimiseren door BIQE? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag met een passend en vrijblijvend advies.