Anonimiseren met BIQE

Kijk maar of u deze snelheden in het schema kunt volgen