BIQE's anonimiseerproces

De 4 stappen van het anonimiseerproces