ANONIMISEREN VOLGENS AVG

Hoe anonimiseren we privégegevens volgens de AVG?

Volgens de AVG-wetgeving mag geen enkel gegeven, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, verwijzen naar een privépersoon. Hieronder ziet u hoe wij met onze unieke software privégegevens anoniem maken.

1. Documenten leesbaar maken

De documenten die u wilt anonimiseren, bevatten veel informatie. Deze informatie dient deels geanonimiseerd te worden. Dit maken wij mogelijk door het document eerst te scannen en optimaliseren met onze OCR software, zodat deze software de informatie in het document kan ‘lezen’.

Voordat we beginnen met het anonimiseren, ziet het document eruit zoals op de afbeelding hiernaast.

Anonimiseren

(De privégegevens zijn vervaagd met oog op privacy.)

2. Gevoelige gegevens markeren

De woorden of tekens die onleesbaar moeten worden, voeren we handmatig in. Het systeem markeert deze woorden vervolgens met een doorzichtige balk. Op deze manier kunnen we alle gemarkeerde gegevens nog een keer handmatig controleren. Vanaf het moment dat we een markering bevestigen, zijn de gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd. Zo waarborgen we een optimale veiligheid van de persoonsgegevens.

Anonimiseren documenten

3. Resultaat

De overige tekst (blauw gemarkeerd) in het document toont aan welke informatie nog intact en doorzoekbaar blijft

Anonimiseren volgens AVG

Een voorbeeld uit de praktijk…

Anonimiseren

Graag ontzorgen we u volledig van het digitaliseer- en anonimiseerproces. Neem contact op voor meer informatie over het anonimiseren van uw privacygevoelige informatie.

Veel documenten in korte tijd anonimiseren

BIQE kan voor u op een centrale, beveiligde plaats al uw documenten anonimiseren. Met behulp van supersnelle computers, kunnen miljoenen pagina’s in enkele weken volledig worden geanonimiseerd. Op een beveiligde locatie staan 12 computers, met 3 grote servers om u van dienst te zijn. De processoren van deze computers en servers hebben we gebundeld, waardoor deze een enorme verwerkingskracht hebben Zo garanderen we dat wij  in korte tijd grote hoeveelheden documenten kunnen anonimiseren.

Voor wie is het anonimiseren voor AVG een goed idee?

In principe kunnen zowel particuliere, als zakelijke klanten hun documenten laten anonimiseren bij BIQE. Het merendeel van onze klanten bestaat echter uit overheidsinstanties, zoals:

  • Rijksoverheid (denk aan ministeries)
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Publiekrechtelijke organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Sociaal Economische Raad (SER)

Ook publiekrechtelijke organisaties en instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van een van de bovengenoemde organisaties, zijn verplicht om privacygevoelige informatie in documenten te (laten) anonimiseren.

Anonimiseren (AVG) met BIQE

De vernieuwde privacywet (AVG) brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, bedrijven en organisaties moeten voorzichtiger met informatie omgaan. Dat geldt zéker ook voor overheden en publiekrechtelijke organisaties. Hierdoor moeten veel documenten geanonimiseerd worden: data als namen, adressen en telefoonnummers zijn gevoelige informatie die in bepaalde gevallen anoniem moet blijven.

Al deze documenten met de hand anonimiseren, is onbegonnen werk. Daarom heeft BIQE een speciale tool ontwikkeld, die het anonimiseer proces voor u automatiseert. BIQE anonimiseert uw documenten volgens de AVG-richtlijn zoals die staan beschreven in van de AVG-wetgeving.

  • Anonimiseren met geautomatiseerde software
  • Volledig in lijn met AVG-wetgeving
  • Overgebleven tekst blijft doorzoekbaar
  • Anonimiseren van informatie is onomkeerbaar

BIQE Network Anonymization Service

Onze doelstelling is om u met BNAS volledig te ontzorgen van de last om uw documenten te anonimiseren.

Wij nemen de projectleiding en de uitvoering van u over en zorgen voor een optimaal resultaat. Daarbij maken we gebruik van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Download meer informatie

Wilt u meer informatie over het anonimiseren met BIQE? Download dan de PDF door op de afbeelding hieronder te klikken.

BIQE Network Anonymizing Servci

Anonimiseren en WOB-verzoeken

Als burger heeft u recht op informatie van de overheid. Deze informatie gaat over hoe de overheid handelt en waarom en hoe een besluit genomen is. De richtlijnen hiervoor staan in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de wet anders zegt. Elke Nederlander kan deze informatie opvragen door een WOB-verzoek in te dienen. De overheid is verplicht om hierop te reageren. In de documentatie van de besluitvorming verschijnen veelal namen, adressen, e-mailadressen en andere gevoelige informatie. In het kader van de AVG zullen deze gegevens geanonimiseerd moeten worden.

MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wilt u meer weten over het anonimiseren voor AVG? We helpen en adviseren u graag.